Tourister er velkomne til at søge lægehjælp i vores klinik efter forudgående aftale. Konsultationen og evt. tillægsundersøgelser skal afregnes enten kontant (DKK) eller via. mobilepay efter konsultationen.

(EN) Tourists are welcome to seek medical attention in our clinic by appointment. The consultation and any supplementary examinations must be paid in cash (DKK) or by Mobilepay after the consultation.

Konsultation 15 min
(EN) Consultation 15 minutes
500 DKK
CRP (kapillær)
(EN) C-reactive protein test (capillary)
100 DKK
Hæmoglobin (kapillær)
(EN) Hemoglobin (capillary)
100 DKK
Blodsukker (kapillær)
(EN) Blood Sugar (capillary)
100 DKK
Leukocytter med differentialtælling (kapillær)
(EN) Leukocytes with differential count (capillary)
100 DKK
Svælgpodning til quicktest for Strep A
(EN) Quicktest for Streptococcus A (throat infection)
100 DKK
Venøs blodprøve inklusiv telefonisk svargivning næstfølgende hverdag
(EN) Venous blood sample including test result by phone the following weekday
200 DKK
Prøve til mikrobiologisk undersøgelse inklusiv telefonisk svargivning næstfølgende hverdag (urin, podning etc)
(EN) Sample for microbiologic examination including test result by phone the following weekday (urine, swab etc)
200 DKK
Blærekatederisation
(EN) Bladder catheterization
300 DKK