Vi hjælper gerne med udarbejdelse af lægeattester, men vær opmærksom på, at det er en ydelse, der ikke betales af sygesikringen. Hvis det er arbejdsgiver eller forsikringsselskab, der udbeder attesten, vil det normalvis være dem, der betaler for lægeattesten. Det er dog dit eget ansvar at indhente accept for betaling. Vi anbefaler derfor at du modtager attestanmodningen på skrift. Hvis forsikringsselskab eller arbejdsgiver afviser betalingsopkrævelsen, skal du selv betale for attestudfærdigelsen. Hvis der er tale om en attestanmodning fra kommunen, vil det altid være kommunen, der betaler for lægeattesten.

Attester afregnes kontant eller via. mobilepay. Hvis attesten betales af anden part, skal betalerens oplysninger afleveres i sekretariatet efter attestudfærdigelsen.

Det er forskelligt hvor meget tid, der skal afsættes til den enkelte attest, og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side. Det kan derfor være en fordel, at du aftaler tiden telefonisk, så vi får afsat passende tid til attestudfærdigelsen.

Prisliste over de hyppigste attester forefindes nedenfor. Øvrige attester afregnes jf. attestnøglen på lægeforeningens hjemmeside.

Kørekortsattest 625 kr
Kørekortsattest erhverv 1000 kr
Frihåndsattest / sygemelding / varighedserklæring udbedt af arbejdsgiver 1000 kr
Mulighedserklæring 1000 kr
Attester til studerende/skoleelever (SU-attest, eksamensfravær, sygemelding, fritagelse for idræt etc) 400 kr
Ansøgning om handicapparkeringskort 400 kr
”Fit to fly”-attest. Husk at medbringe formular fra rejse/flyselskab 500 kr
Medicinpas i forbindelse med rejse 300 kr
Attestation for helbred ifm. sport (inkl. antidoping) 625 kr
Attest til skoleophold i udlandet/udveksling (High School attest) 1000 kr
Øvrige attester uden for overenskomst per påbegyndt 15. minut 625 kr