Hvis du er blevet gravid anbefales tidligst muligt at kontakte klinikken mhp. at aftale det videre forløb. I løbet af graviditeten tilbydes 3 lægeundersøgelser, som du anbefales at komme til.

1. graviditetsundersøgelse uge 6-10
Her udfærdiges svangrejournal samt vandrejournal. Du vil også få målt blodtryk samt taget blod- og urinprøve. Der er tale om en tidkrævende konsultation, så det anbefales at bestille tiden telefonisk. Dermed sikres, at vi får afsat tilstrækkelig tid til undersøgelsen.
Vi anbefaler tidligst at komme til undersøgelsen i uge 8 af graviditeten, da blodprøven (doubletest) tidligst kan tages ved graviditetsuge 8+0.

2. graviditetsundersøgelse uge 25
Denne undersøgelse indebærer kontrol af blodtryk, urin, blodsukker og hæmoglobin. Hvis din blodtype er Rh D negativ (undersøges ved 1. graviditetsundersøgelse) skal du i forbindelse med denne undersøgelse have taget en blodprøve mhp. bestemmelse af fosterets rhesustype.
Du vil blive tilbudt kighoste revaccination enten ved 2. eller 3. graviditetsundersøgelse.

3. graviditetsundersøgelse uge 32
Denne undersøgelse indebærer kontrol af blodtryk, urin, blodsukker og hæmoglobin. Der er herefter ikke yderligere planlagte undersøgelser før fødsel.
Du vil blive tilbudt kighoste revaccination enten ved 2. eller 3. graviditetsundersøgelse.

8 ugers efterfødselsundersøgelse
Alle kvinder anbefales 8 uger efter fødsel at komme til en 15 min lægekonsultation. Her drøftes fødselsforløbet, evt. komplikationer, trivsel, prævention mm.

Du kan læse mere om programmet for svangreomsorg her.